Get Adobe Flash player

NF40.pl


Czy wiedzą Państwo, iż każdy dom można wybudować w wielu technologiach? 

Z zewnątrz elewacja nie będzie się różnić, natomiast zastosowane wewnątrz elementy będą ze sobą konkurować wpływając na zapotrzebowanie energetyczne domu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opisem systemów budownictwa jaki oferujemy specjalnie dla naszych Klientów. 

Jesteśmy w stanie zbudować dla Państwa praktycznie każdy dom w technologii energooszczędnej.  

Niskie opłaty za ogrzewanie to realne pieniądze oszczędzone przez Inwestora, który zalety takiego domu doceni tym bardziej, im bardziej wzrastać będą koszty energii.

CZYM SĄ DOMY ENERGOOSZCZĘDNE?

 • Konsumują 3-5 razy mniej energii do ogrzewania 
 • kosztują tylko 5-6% więcej od standardowych i różnica ta z roku na rok maleje. (Jeszcze trzy, cztery lata temu były droższe o 7-10%. Zmienia to zasadniczo opłacalność ich budowania.)

Od 2014 roku będziemy zwracać uwagę na wsp. EP (kWh/m²rok) określający roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do końca 2013 roku był on wyliczany dla każdego budynku osobno i musiał być mniejszy od tzw. współczynnika referencyjnego obliczonego dla danego budynku. Obecnie będzie musiał spełnić maksymalną zadaną wartość jednakową dla każdego budynku.

Od 2014 roku dopuszczalne EP będzie wynosiło 120 kWh/m²rok, od 2017 - 95 kWh/m²rok, a od 2021 tylko 70 kWh/m²rok, co w praktyce wymusi budowanie domów prawie pasywnych bądź zużywających niemal wyłącznie energię odnawialną np. słoneczną. 

Współczynnik EP został wprowadzony niedawno, bo od 2009 roku. Najwłaściwiej energooszczędność budynku określa współczynnik EUco, ukazujący zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania i wentylacji. Nie uwzględnia on rodzaju dostarczanej energii, sprawności urządzeń grzewczych, ani strat środowiskowych spowodowanych wyprodukowaniem energii. Domy energooszczędne stają się nowym standardem. 

O domu energooszczędnym możemy mówić dopiero wówczas, gdy jego zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, obniżymy poniżej poziomu 70 kWh/m²rok. Podział ten został wprowadzony w europejskiej normie ISO i uzależnia energooszczędność budynku od ilości energii potrzebnej do ogrzania 1m² powierzchni budynku w ciągu roku czyli odpowiada naszemu współczynnikowi EUco.

 • powyżej 70 kWh/m²/rok - dom poza klasą energooszczędności
 • 30-70 kWh/m²/rok - dom energooszczędny
 • 15-30 kWh/m²/rok - dom niskoenergetyczny
 • 1-15 kWh/m²/rok - dom pasywny
 • 0 kWh/m²/rok - dom zero energetyczny dom o dodatnim bilansie energetycznym

Trzeba zwrócić uwagę, że od 2018 roku wszystkie budowane domy będą energooszczędnymi w dzisiejszym rozumieniu. 

Dom energooszczędny jest to taki dom, który posiada: 

 • dobrą izolację przegród zewnętrznych w tym stolarki okiennej i drzwiowej
 • zredukowane mostki termiczne
 • wysokosprawny system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • wysokosprawną instalację grzewczą 

Ponadto, dom energooszczędny powinien zużywać jak najmniej energii na codzienną eksploatację, tzn. oświetlenie, pracę urządzeń gospodarstwa domowego itp. Powinien zarazem przyczyniać się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery i w miarę możliwości wykorzystywać jak największy procent energii odnawialnej, czyli - słonecznej, wiatrowej, gruntowej, biomasy. 

Znając wpływ przegród na utratę ciepła przez budynek, można podjąć odpowiednie działania, mające na celu jego redukcję. Każde z zastosowanych rozwiązań powoduje poprawę w bilansie energetycznym, jednak dopiero użycie ich kompleksowo daje pełny efekt.Polskie Centrum Finansowe Sp. z o.o.

Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, 00-891 Warszawa +48 22 435 88 08, Email: info@pcf24.pl

NIP: 1251331663, REGON: 015830371, KRS: 0000222546