Get Adobe Flash player

KONTAKT
Polskie Centrum Finansowe Sp. z o.o.


Siedziba firmy:

Warsaw Trade Tower, 

ul. Chłodna 51, 00-891 Warszawa +48 22 435 88 08, 

Email: info@pcf24.pl


GSM: +48 667 03 03 03


Email: info@pcf24.pl

WWW: www.pcf24.pl 


POLSKIE CENTRUM FINANSOWE SP. Z O.O. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, 

XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS: 0000222546, 

NIP: 125-133-16-63, REGON: 015830371 

 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50.000 PLN OPŁACONY W CAŁOŚCI W GOTÓWCE

PLN: 42 2130 0004 2001 0623 3241 0001Polskie Centrum Finansowe Sp. z o.o.

Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, 00-891 Warszawa +48 22 435 88 08, Email: info@pcf24.pl

NIP: 1251331663, REGON: 015830371, KRS: 0000222546